Marte Meo – z własnych sił coś osiągnąć

 • image

  „Naucz mnie sztuki małych kroków

  – Antoine de Saint-Exupery
 • image

  Obraz mówi więcej niż 1000 słów

  – Lao Tse
 • image

  Mama wszystkiego mnie nauczy

 • image

  Marte Meo… z własnych sił coś osiągnąć.

Marte Meo

Posługując się metodą Marte Meo tworzymy precyzyjne wskazówki, dzięki którym rodzic/opiekun dowie się jak postępować z dzieckiem w określonej sytuacji.

Rozwiązanie problemu dopasowane jest do sytuacji i każdorazowo uwzględnia indywidualne cechy dziecka.

Główną częścią pracy Marte Meo jest szczegółowa analiza filmów z codziennego życia rodziny, takich jak posiłki, aktywność sportowa, gry towarzyskie, odrabianie zadań domowych, toaleta wieczorna z przygotowaniem do snu/rytuały kładzenie i usypiania dziecka, itp..

Poznanie problemu i koncentracja na nim nie doprowadzi do jego rozwiązania, szukanie nowych rozwiązań jest celem pracy metodą Marte Meo, otwiera to szansę na pozytywny rozwój. Praktyczność metody polega na maksymalnym uproszczeniu komunikacji w rodzinie.

Nagrane filmy służą do analizy zachowań a następnie konsekwentnego wspierania rodziców, krok po kroku w tempie dopasowanym zarówno do dziecka jak i rodziców/opiekunów. Wynika to z pięciu podstawowych elementów sprzyjających prawidłowej komunikacji, elementy te są budulcem do rozwoju dialogu i komunikacji z dzieckiem.

Zasadniczymi elementami są tutaj:

 • Rodzice postrzegają inicjatywę dziecka i postrzegają sygnały przez dzieci wysyłane.
 • Rodzice sygnalizują dzieciom, że widzą ich inicjatywę np. „widziałem cię, słyszałem co mówiłeś...”
 • Rodzice konsekwentnie nazywają postrzegane stany: zachowanie, inicjatywy dziecka, jego intencje i emocje, jego uczucia w danych momentach.
 • Rodzice szukają alternatyw, co sami powinni zrobić, jak zachować się w komunikacji z dzieckiem.
 • Rodzice są przewodnikami dla dzieci, są odpowiedzialni za początek i za koniec sytuacji.

Marte Meo to okazja do pozytywnej reakcji, szansa by aktywować własną energię i otworzyć się na zmiany. Marte Meo to metoda dla ludzi w różnych sytuacjach życiowych, to mobilizowanie posiadanych kompetencji wychowawczych, drzemiących w rodzicach/opiekunach.