Marte Meo – z własnych sił coś osiągnąć

 • image

  „Naucz mnie sztuki małych kroków

  – Antoine de Saint-Exupery
 • image

  Obraz mówi więcej niż 1000 słów

  – Lao Tse
 • image

  Mama wszystkiego mnie nauczy

 • image

  Marte Meo… z własnych sił coś osiągnąć.

Koncept

Dorastanie dzieci i młodzieży to bardzo trudny okres w życiu rodziny, pełen wyzwań, konfliktów i problemów.
Do rozwiązywania problemów niezbędna jest pomoc, opieka i wsparcie. W wielu rodzinach wspomniana pomoc z różnorodnych przyczyn jest niemożliwa lub możliwa w ograniczonym zakresie. Rodzice z powodu własnych doświadczeń z okresu dzieciństwa nie mają szans rozwinąć podstawowych kompetencji wychowawczych. Matki samotnie wychowujące, z więcej niż jednym dzieckiem, często są przemęczone codziennym zmaganiem się z utrzymaniem rodziny i nie są w stanie sprostać zadaniom wychowawczym. Dzieci ze specjalnymi potrzebami szybciej podnoszą poziom stresu, życie rodzinne jest napięte, a eskalacja konfliktów zdarza się bardzo często. Aby temu zapobiec i rozładować sytuację rodzinną proponujemy wykorzystać metodę Marte Meo.

Trening Marte Meo ma na celu rozwinąć u rodziców, krok po kroku, konieczne kompetencje wychowawcze. Dziecko/Dzieci rozwijają się poprzez rozwój kompetencji własnych rodziców, a komunikacja w rodzinie ulega pozytywnym zmianom.
Tematy, z jakimi rodzice zwracają się do poradni są rozmaite. Problemy, które opisują są bardzo różne. Podstawą skuteczności metody Matre Meo jest zarówno rozwój kompetencji rodzicielskich, jak i rozwój dziecka. Podłożem pracy jest film, ustalenie diagnozy- Video-diagnozy i analiza interakcji w rodzinie.

Przebieg porady to nakręcenie filmu, analiza materiału przez trenera, porada przy użyciu materiału filmowego.

Gdzie stosować Marte Meo

 • pomoc rodzicom w sytuacjach kierowania dzieckiem, budowa związku dziecko-rodzic
 • wspieranie rozwoju dziecka
 • pomoc i wspieranie rozwoju mowy dziecka i jego rozwoju emocjonalnego
 • wspieranie rodziców „ krzyczących niemowlaków”
 • dzieci z diagnozą ADHD
 • dzieci z problemem zasypiania
 • dzieci z zachowaniem agresywnym
 • dzieci z Autyzmem
 • towarzyszenie w kontaktach z dzieckiem/ rodzica nieżyjącego z rodziną
 • opieka i pomoc rodzinom zastępczym i adopcyjnym /budowanie więzi/
 • pozyskanie rodzicielskich kompetencji w kontakcie z dzieckiem
 • pozyskanie pewności w kontakcie z dzieckiem
 • rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka

Cel pedagogiczny

Rodzic/opiekun zwraca się do nas psychologów i pedagogów z prośbą o pomoc, kiedy sytuacja wspólnego życia w rodzinie jest już bardzo napięta, często w przekonaniu rodzica /opiekuna praktycznie bez wyjścia.
Poprawa i ułatwienie komunikacji, kształcenie nowych kompetencji wychowawczych, aktywacja i trening  wszystkich zaangażowanych stron to główny cel pedagogiczny metody.

Rodzice otrzymają informacje o własnych, posiadanych przez nich zasobach kompetencji wychowawczych, informacje, w jaki sposób wprowadzić je w życie, jak rozsądnie wspierać prawidłowy rozwój ich dziecka. Otrzymają informacje o rozwoju dziecka, jego kompetencji adekwatnie do wieku. Rodzice/Opiekunowie otrzymają informacje dopasowaną do rodziny i dziecka w celu wspomagania jego dalszego rozwoju. Rodzice poznają lepiej świat wewnętrzny dziecka, jego potrzeby. Następuje poprawa komunikacji rodzic-dziecko, rozumienie potrzeb i oczekiwań dziecka. Rodzic/opiekun nauczy się podążać za inicjatywą dziecka, konstruktywne inicjatywy dziecka potwierdzać, mniej konstruktywne w odpowiednim kierunku zmieniać a zatem pozytywnie dzieckiem kierować (zachowanie dziecka w sytuacjach kierowanych modyfikować) Rodzice otrzymają informacje o znaczeniu pozytywnego kierowania dzieckiem, jakich zmian w zachowaniu dziecka mogą oni oczekiwać w momencie zmiany dotychczasowych metod kierowania.  

Nowości